Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Emmers is een eerstelijns zorgaanbieder.
De praktijk heeft locatie Maaspoort en locatie Empel.
Het gebied beslaat met name de wijken Maaspoort, Noord, Groote Wielen en Empel.


Op beide locaties wordt dagelijks een huisartsspreekuur gehouden.

Verder zijn er de spreekuren van de praktijkondersteuners:

De praktijkondersteuner somatiek heeft spreekuren voor somatische aandoeningen zoals  diabetes mellitus type 2, astma/COPD en er is een spreekuur voor cardiovasculair risicomanagement.
De spreekuren van de praktijkondersteuner somatiek zijn onderdeel van een zorgprogramma.
Dit zorgprogramma wordt samengesteld door een zorggroep op basis van een landelijke zorgstandaard. Huisartsenpraktijk Emmers is aangesloten bij zorggroep BeRoEmd: www.zorggroep-Beroemd.nl

De praktijkondersteuner GGZ wordt ingezet door de huisarts als er sprake is van zorgen en of problemen van psychische aard.  Of als er zorgen zijn op gebied van alcohol en/of middelengebruik, lees verder

Ook voor wondverzorging en ouderenzorg is er praktijkondersteuning aanwezig.

Op de verschillende locaties worden diverse functieonderzoeken uitgevoerd, zoals hartfimpjes, holteronderzoeken, longfunctietesten, dopplers en gehoortesten.

Pauze
 

Wij zijn altijd (telefonisch) te bereiken, ook tijdens de pauzes tussen 12 en 13 uur van onze doktersassistenten. Er is altijd een assistente bereikbaar om u te woord te staan of om u te ontvangen.
Inschrijven

Voor uw inschrijving is het belangrijk zo spoedig mogelijk het volgende persoonlijk mee te nemen naar de praktijk:
 
 • Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier (deze is te halen op onze praktijk)
 • Uw legitimatie: paspoort, rijbewijs, ID-kaart. Wij zijn verplicht deze gegevens te registeren.Vraag uw vorige huisarts om uw medische gegevens via de hiervoor bestemde en beveiligde route door te sturen.
  Tevens is het van belang een actueel medicatieoverzicht te vragen aan uw apotheek en deze bij ons af te geven.
   
Mocht de inschrijving onverhoopt niet doorgaan dan hoort u dat zo spoedig mogelijk van ons.Praktijkaccreditatie

De NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering. Als patiënt mag u ervan uit gaan dat onze geaccrediteerde praktijk er alles aan doet om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de zorg die aan u is verleend door de huisarts of een van de medewerkers neem dan contact op met de praktijk. De huisarts zal uw klacht met u bespreken. U kunt uw klacht ook melden via het contactformulier op deze website, zie kopje "Contact".

De huisartspraktijk is aangesloten bij de Stichting klachten & Geschillen eerstelijnszorg.
Zie  website:
http://skge.nl

AVG

Uw persoonsgegevens en uw privacy in Huisartsenpraktijk Emmers
 
Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
 
Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).
 
Wij leggen de volgende gegevens vast:
 

 • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, uw apotheek, verzekeringsgegevens
 • Van uw contacten die u hebt met de praktijk, denk aan uw huisartsbezoeken, visites, telefonische gesprekken, leggen wij vast wat uw klachten zijn, en welke afspraken we hierover met u gemaakt hebben.
 • Voorgeschreven medicijnen
 • Laboratoria uitslagen
 • Brieven, verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent
 • Röntgen uitslagen, of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden
 
Welke gegevens verstrekken wij aan wie, zonder vermelding van uw persoonsgegevens (anoniem):
 
 • Aantallen en percentages van verrichtingen van Ketenzorgprogramma’s, voor kwaliteitsverbetering aan: Zorggroep BeRoEmD. Deze gegevens zijn  niet herleidbaar naar u als persoon.
 • Gegevens over onze praktijkvoering kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt altijd op geanonimiseerde wijze.


 
Door u in te schrijven bij onze praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren. Als we uw gegevens niet mogen delen voor onderzoeksdoeleinden, kunt u dit bij ons aangeven.

 

 

 

Samenwerking

 Op locatie Empel/Het Schild vindt u ook de paramedici:

Service Apotheek Maaspoort 't Geerke
Tel.: 073 - 6442175

Bekkenfysiotherapie / Fysiotherapie

Michelle Receveur
Carsten Kirch
Tel.: 06 - 12950205

Verloskundigenpraktijk Bij Volle Maan

Tel.: 073 - 6444748

Op locatie Maaspoort:

Mensendiecktherapie voor houding en beweging

Norbert Limbeek
Tel.: 06 - 12253332

Schoentechniek van Mook

Tel.: 013 - 5350017

Top